สำนักงานเทศบาลตำบลปรางหมู่
ตำบลปรางหมู่ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง รหัสไปรษณีย์ 93000
โทรศัพท์ : 0-7461-6015 โทรสาร : 0-7461-6015 อีเมล์ :
admin@prangmoo.go.th
 Powered By WNT.CO.TH