Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลพื้นฐาน
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเทศบาล
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์การพัฒนา
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
รายงานผลการดำเนินงาน
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างส่วนราชการ
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารเทศบาล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
มาตรฐานการปฏิบัติงาน-คู่มือปฏิบัติงาน
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA http://www.nacc.go.th/NACCPPWFC?
ITA ปี พ.ศ. 2563
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลการดำเนินการ
งานกิจการสภา
พรบ./พรก.
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
งบแสดงฐานะการเงิน
งานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
แผนดำเนินงาน
แผนการป้องกันการทุจริต
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
การใช้จ่ายงบประมาณ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนพัฒนาตำบล
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม/แผนที่เทศบาลตำบลปรางหมู่
คู่มือประชาชน-มาตรฐานการให้บริการ
E-Service


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

02 ก.ค. 2564
พัทลุง เมือง ทต.ปรางหมู่ นายสมพงศ์​ ปานเพชร​ นายก​เทศมนตรี​ตำบลปรางหมู่​ นางสาวสมคิด​ อินทรกุล​ ปลัดเทศบาลตำบลปรางหมู่​ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและผู้นำชุมชนและรพสต.บ้านปรางหมู่ลงพื้นที่​ หมู่ที่​ 5​ ตำบลปรางหมู่​ เพื่อตรวจเยี่ยมกลุ่มเสี่ยงพร้อมมอบของดำรงชีพเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ

25 มิ.ย. 2564
พัทลุง เมือง ทต.ปรางหมู่ นายวิญญ์ สิทธิเชนทร์ ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นตรวจราชการติดตามการดำเนินงานของเทศบาลตำบลปรางหมู่

02 มิ.ย. 2564
พัทลุง เมือง ทต.ปรางหมู่ เยี่ยมผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง

01 มิ.ย. 2564
พัทลุง เมือง ทต.ปรางหมู่ วันที่ 1 มิ ย 64 นายฉัตรชัย อุสาหะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง นายสมพงศ์ ปานเพชร นายกเทศมนตรีตำบลปรางหมู่ ร่วมกับสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพ้ทลุง ผู้นำท้องที่ และประชาชนในพื้นที่ ปลูกต้นไม้ ตามโครงการ “รวมใจไทยปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน"

27 พ.ค. 2564
พัทลุง เมือง ทต.ปรางหมู่ เทศบาลตำบลปรางหมู่ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวตำบลปรางหมู่ลงทะเบียนฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

17 พ.ค. 2564
พัทลุง เมือง ทต.ปรางหมู่ ขอขอบคุณศูนย์บริการมิตซูพัทลุง ให้บริการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ covid-19 สำหรับรถยนต์ ให้กับเทศบาลตำบลปรางหมู่ วันที่ 17 พฤษภาคม 2664

11 เม.ย. 2564
พัทลุง เมือง ทต.ปรางหมู่ โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2564

26 มี.ค. 2564
พัทลุง เมือง ทต.ปรางหมู่ ขอเชิญชวนชาวตำบลปรางหมู่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลปรางหมู่ ในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564

24 มี.ค. 2564
พัทลุง เมือง ทต.ปรางหมู่ เทศบาลตำบลปรางหมู่จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้ง การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลปรางหมู่

15 มี.ค. 2564
พัทลุง เมือง ทต.ปรางหมู่ การจัดทำแผนชุมชุม/แผนหมู่บ้าน ตำบลปรางหมู่ ประจำปี พ.ศ.2564

สำนักงานเทศบาลตำบลปรางหมู่

ตำบลปรางหมู่ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง รหัสไปรษณีย์ 93000
สำนักปลัดเทศบาล โทรศัพท์/โทรสาร : 0-7461-0973  อีเมล์ : 
prangmoo233.5@gmail.com
กองคลัง โทรศัพท์ : 0-7461-0976  กองการศึกษา/กองช่าง : 0-7461-0764
 Powered By prangmoo.go.th