Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลพื้นฐาน
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเทศบาล
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์การพัฒนา
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
รายงานผลการดำเนินงาน
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างส่วนราชการ
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ตรวจสอบภายใน
ข่าวสารเทศบาล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ภาระกิจนายกเทศมนตรี
คู่มือปฏิบัติงาน
ITA http://www.nacc.go.th/NACCPPWFC?
ITA ปี พ.ศ. 2563
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลการดำเนินการ
งานกิจการสภา
พรบ./พรก.
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
งบแสดงฐานะการเงิน
งานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
แผนดำเนินงาน
แผนการป้องกันการทุจริต
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
การใช้จ่ายงบประมาณ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนพัฒนาตำบล
งานตรวจสอบภายใน
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม/แผนที่เทศบาลตำบลปรางหมู่
คู่มือประชาชน-มาตรฐานการให้บริการ
E-Service


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

20 พ.ค. 2565
พัทลุง เมือง ทต.ปรางหมู่ กิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและเนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565

18 พ.ค. 2565
พัทลุง เมือง ทต.ปรางหมู่ การประชุมสภาเทศบาลตำบลปรางหมู่ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565

02 พ.ค. 2565
พัทลุง เมือง ทต.ปรางหมู่ กิจกรรมเคารพธงชาติ เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

29 เม.ย. 2565
พัทลุง เมือง ทต.ปรางหมู่ กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจาฟ้าธีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร

21 มี.ค. 2565
พัทลุง เมือง ทต.ปรางหมู่ กิจกรรมเคารพธงชาติเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

18 มี.ค. 2565
พัทลุง เมือง ทต.ปรางหมู่ กิจกรรมเนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2565

10 มี.ค. 2565
พัทลุง เมือง ทต.ปรางหมู่ กิจกรรมเวทีประชาคมในการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

01 มี.ค. 2565
พัทลุง เมือง ทต.ปรางหมู่ การประชุมสภาเทศบาลตำบลปรางหมู่ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565

17 ม.ค. 2565
พัทลุง เมือง ทต.ปรางหมู่ กิจกรรมเคารพธงชาติเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

08 ต.ค. 2564
พัทลุง เมือง ทต.ปรางหมู่ กิจกรรม "“ร่วมใจไทยวันรักต้นไม้เพื่อแผ่นดิน” เนื่องในวันต้นไม้ของชาติ ประจำปี 2564

สำนักงานเทศบาลตำบลปรางหมู่

ตำบลปรางหมู่ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง รหัสไปรษณีย์ 93000
สำนักปลัดเทศบาล โทรศัพท์/โทรสาร : 0-7461-0973  อีเมล์ : 
prangmoo233.5@gmail.com, saraban_05930108@dla.go.th  
กองคลัง โทรศัพท์ : 0-7461-0976  กองการศึกษา/กองช่าง : 0-7461-0764
 Powered By prangmoo.go.th