Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลพื้นฐาน
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเทศบาล
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์การพัฒนา
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
รายงานผลการดำเนินงาน
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างส่วนราชการ
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ตรวจสอบภายใน
ข่าวสารเทศบาล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ภาระกิจนายกเทศมนตรี
คู่มือปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่
Integrity and Transparency Assessment : ITA
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของเทศบาลตำบลปรางหมู่ ปี พ.ศ. 2566
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลการดำเนินการ
งานกิจการสภา
พรบ./พรก.
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
งบแสดงฐานะการเงิน
งานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
แผนดำเนินงาน
แผนการป้องกันการทุจริต
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
การใช้จ่ายงบประมาณ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนพัฒนาตำบล
งานตรวจสอบภายใน
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อหน่วยงาน
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่ดาวเทียม/แผนที่เทศบาลตำบลปรางหมู่
คู่มือสำหรับประชาชน
การให้บริการทาง E-Serviceหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

10 ก.ค. 2567
พัทลุง เมือง ทต.ปรางหมู่ โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพชีวิตผู้สูงอายุ (โรงเรียนผู้สูงอายุ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 วันที่ 10 กรกฎาคม 2567

04 ก.ค. 2567
พัทลุง เมือง ทต.ปรางหมู่ กิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ "ขยับกาย สบายชีวี" ประจำปี2567 วันที่ 4 กรกฎาคม 2567

01 ก.ค. 2567
พัทลุง เมือง ทต.ปรางหมู่ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง "อยู่เย็น เป็นสุข" ตามโครงการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2567

01 ก.ค. 2567
พัทลุง เมือง ทต.ปรางหมู่ กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการด้วยจักรยานขาไถโดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแหลมยางและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดปรางหมู่นอก ประจำปี พ.ศ. 2567

26 มิ.ย. 2567
พัทลุง เมือง ทต.ปรางหมู่ กิจกรรม 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก

24 มิ.ย. 2567
พัทลุง เมือง ทต.ปรางหมู่ กิจกรรมโครงการเยาวชนรุ่นใหม่รวมใจต้านภัยยาเสพติดและโรคเอดส์

21 มิ.ย. 2567
พัทลุง เมือง ทต.ปรางหมู่ รับมอบเกียรติบัตรบุคคลต้นแบบกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ประจำปี 2567

20 มิ.ย. 2567
พัทลุง เมือง ทต.ปรางหมู่ กิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ "ขยับกาย สบายชีวี" ประจำปี2567 วันที่ 19 มิถุนายน 2567

19 มิ.ย. 2567
พัทลุง เมือง ทต.ปรางหมู่ กิจกรรม “ผู้สูงอายุสุขใจ สูงวัยอย่างมีคุณค่า“ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

18 มิ.ย. 2567
พัทลุง เมือง ทต.ปรางหมู่ กิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ "ขยับกาย สบายชีวี" ประจำปี2567

สำนักงานเทศบาลตำบลปรางหมู่

ตำบลปรางหมู่ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง รหัสไปรษณีย์ 93000
สำนักปลัดเทศบาล โทรศัพท์/โทรสาร : 0-7461-0973  
กองคลัง โทรศัพท์ : 0-7461-0976 
 อีเมล์ : prangmoo233.5@gmail.com, saraban_05930108@dla.go.th  
  Powered By prangmoo.go.th