Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลพื้นฐาน
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเทศบาล
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์การพัฒนา
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
รายงานผลการดำเนินงาน
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างส่วนราชการ
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ตรวจสอบภายใน
ข่าวสารเทศบาล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ภาระกิจนายกเทศมนตรี
คู่มือปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่
Integrity and Transparency Assessment : ITA
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของเทศบาลตำบลปรางหมู่ ปี พ.ศ. 2566
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลการดำเนินการ
งานกิจการสภา
พรบ./พรก.
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
งบแสดงฐานะการเงิน
งานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
แผนดำเนินงาน
แผนการป้องกันการทุจริต
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
การใช้จ่ายงบประมาณ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนพัฒนาตำบล
งานตรวจสอบภายใน
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อหน่วยงาน
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่ดาวเทียม/แผนที่เทศบาลตำบลปรางหมู่
คู่มือสำหรับประชาชน
การให้บริการทาง E-Serviceหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

17 เม.ย. 2567
พัทลุง เมือง ทต.ปรางหมู่ กิจกรรมโครงการวันกตัญญูรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2567

11 เม.ย. 2567
พัทลุง เมือง ทต.ปรางหมู่ กิจกรรมเปิดศูนย์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567

11 เม.ย. 2567
พัทลุง เมือง ทต.ปรางหมู่ กิจกรรมโครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุและควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567

02 เม.ย. 2567
พัทลุง เมือง ทต.ปรางหมู่ กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามราชกุมารี

01 เม.ย. 2567
พัทลุง เมือง ทต.ปรางหมู่ กิจกรรมเชิญธงชาติและร้องเพลงชาติไทย

29 มี.ค. 2567
พัทลุง เมือง ทต.ปรางหมู่ กิจกรรมอบรมตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม พนักงานเทศบาล พนักงานครู และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลปรางหมู่

28 มี.ค. 2567
พัทลุง เมือง ทต.ปรางหมู่ กิจกรรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพชีวิตผู้สูงอายุ (โรงเรียนผู้สูงอายุ)

28 มี.ค. 2567
พัทลุง เมือง ทต.ปรางหมู่ กิจกรรมการพิจารณาอนุมัติโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลปรางหมู่

21 มี.ค. 2567
พัทลุง เมือง ทต.ปรางหมู่ กิจกรรมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ประจำปี พ.ศ.2567

05 มี.ค. 2567
พัทลุง เมือง ทต.ปรางหมู่ กิจกรรมเชิญธงชาติและร้องเพลงชาติไทย

สำนักงานเทศบาลตำบลปรางหมู่

ตำบลปรางหมู่ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง รหัสไปรษณีย์ 93000
สำนักปลัดเทศบาล โทรศัพท์/โทรสาร : 0-7461-0973  
กองคลัง โทรศัพท์ : 0-7461-0976 
 อีเมล์ : prangmoo233.5@gmail.com, saraban_05930108@dla.go.th  
  Powered By prangmoo.go.th