Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลพื้นฐาน
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเทศบาล
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์การพัฒนา
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
รายงานผลการดำเนินงาน
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างส่วนราชการ
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ตรวจสอบภายใน
ข่าวสารเทศบาล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ภาระกิจนายกเทศมนตรี
คู่มือปฏิบัติงาน
ITA http://www.nacc.go.th/NACCPPWFC?
ITA ปี พ.ศ. 2563
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลการดำเนินการ
งานกิจการสภา
พรบ./พรก.
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
งบแสดงฐานะการเงิน
งานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
แผนดำเนินงาน
แผนการป้องกันการทุจริต
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
การใช้จ่ายงบประมาณ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนพัฒนาตำบล
งานตรวจสอบภายใน
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม/แผนที่เทศบาลตำบลปรางหมู่
คู่มือประชาชน-มาตรฐานการให้บริการ
E-Service


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
วันที่ 1 มิ ย 64 นายฉัตรชัย อุสาหะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง นายสมพงศ์ ปานเพชร นายกเทศมนตรีตำบลปรางหมู่ ร่วมกับสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพ้ทลุง ผู้นำท้องที่ และประชาชนในพื้นที่ ปลูกต้นไม้ ตามโครงการ “รวมใจไทยปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน"
Responsive image
วันที่ 1 มิ ย 64 
นายฉัตรชัย  อุสาหะ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง  นายสมพงศ์ ปานเพชร นายกเทศมนตรีตำบลปรางหมู่ ร่วมกับสำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดพ้ทลุง /ผู้นำท้องที่/ท้องถิ่น/และประชาชนในพื้นที่ ปลูกต้นไม้ ตามโครงการ “รวมใจไทยปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน” เนื่องในวันต้นไม้ของชาติ ประจำปี 2564 ณ บริเวณเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองบ้านควนกรวด ม. 5 ต. ปรางหมู่ อ. เมือง จ. พัทลุง หลังจากนั้นได้ตรวจเยี่ยมเทศบาลตำบลปรางหมู่ สอบถามและเสนอแนะในการทำงานของเทศบาล
         
โพสเมื่อ : 01 มิ.ย. 2564